e-Commerce เว็บร้านออนไลน์

เว็บร้านค้าออนไลน์ e-commerce

บริการทำเว็บร้านค้าออนไลน์

พัฒนาเว็บร้านค้าออนไลน์ ระบบมาตราฐาน

โดยระบบออกแบบเว็บไซต์ และบริการพัฒนาเว็บไซต์ร้านค้ามาตราฐาน การจัดการชอปปิ้งออนไลน์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการตั้งร้าน ให้บริการลูกค้าได้ต่อเนื่อง

cyber security 13

ทำไมต้องเปิด เว็บร้านค้าออนไลน์

cyber security icon 14

ลดต้นทุน

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ ค่าตกแต่ง ค่าพนักงาน และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

cyber security icon 10

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้ในการทำการตลาด (Personal Marketing) และวางแผนการขายในอนาคต รวมถึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อวางแผนสินค้าหรือบริการได้

cyber security icon 13

เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก

ร้านค้าออนไลน์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ลูกค้าเห็นสินค้าและแบรนด์โดยตรง

cyber security icon 15

ขยายตลาดได้

ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งสามารถขยายช่องทางการขายยังแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น โซเชียลมีเดีย อีมาร์เก็ตเพลส เป็นต้น

cyber security icon 6

สร้างแบรนด์

 ร้านค้าออนไลน์สามารถช่วยให้ธุรกิจสร้างแบรนด์ ลูกค้าเห็นตราสินค้าและเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการทำการตลาดออนไลน์ต่างๆ

cyber security icon 29

ปลอดภัย สะดวกสบาย

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ง่ายและสะดวก โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน อักทั้งช่วยให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการและมีคุณภาพ

Solutions

Worldwide standard Shopping Cart System

ออกแบบและพัฒนาระบบจากระบบมาตราฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

More than shopping cart

เป็นได้มากกว่าร้านค้า

ทำครั้งเดียวเป็นได้มากกว่า นำเสนอแนะนำแบรนด์ ตัวตนแบรนด์ และมีตะกร้าสินค้าให้สั่งซื้อได้ทันที ทำครั้งเดียวได้ครบ

Functions

We Serve a Variety of Functions & Utilities

ระบบร้านค้า สามารถรองรับการบริหารจัดการได้ครบทุกมิติในการสร้างสินค้าและบริการให้รู้จักและติดตลาด

cyber security icon 40

Online Stores

cyber security icon 41

Promotion

cyber security icon 13

Delivery status

cyber security icon 40

Back Stores

cyber security icon 41

Customer Relationship

cyber security icon 13

Report